مدارک مورد نیار مدارک مورد نیاز جهت تاییدیه شاپرک برای دریافت کارتخوان سیار

روند کار اینگونه است که پذیرنده با تکمیل مدارک خود و ارسال آن به شرکت حامی الکترونیک سینا چه به صورت حضوری و چه از طریق تلگرام نسبت به ثبت نام خود اقدام کرده و بعد از تاییده مدارک از طرف شاپرک سوییچ بر روی دستگاه مورد نظر پذیرنده تخصیص خورده و زمان تحویل دستگاه مبلغ خرید دستگاه پرداخت خواهد شد مدارک مورد نیاز تصویر صفحه اول شناسنامه تصویر کارت ملی پشت و رو کارت ادامه مطلب…